PRIVACY- EN COOKIESTATEMENT

Dave Graus Bouwbedrijf & Timmerwerken

Voor het laatst gewijzigd op: 18-03-2021

Dave Graus Bouwbedrijf & Timmerwerken vindt het van het allergrootste belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Met dit privacy statement willen we u graag informeren over de gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens wanneer u een website van ons bezoekt, bestelgegevens en bedrijfsgegevens toestuurt.

Mocht u na het lezen van dit document alsnog vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Algemeen

Dit document geeft informatie over het verwerken van bedrijfsgegevens. Onder verwerken valt onder andere het inzien, wijzigen en verwijderen van de gegevens. Enkel gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon worden aangeduid als persoonsgegevens. Dit betekent dat een bedrijfsnaam hier in principe niet onder valt.

De grondslag voor het verwerken van uw bedrijfsgegevens is de door u gegeven toestemming. Het kan ook zijn dat de gegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Wij doen ons best om zo min mogelijk gegevens van u te verzamelen.

Welke gegevens er worden verzameld en waarom?

Dave Graus Bouwbedrijf & Timmerwerken verzamelt gegevens die nodig zijn om de website zo goed mogelijk te kunnen tonen en eventueel te verbeteren. De website detecteert bijvoorbeeld zelf of u onze website bezoekt met bijv. een laptop, ipad of smartphone. De website wordt dan zo ideaal mogelijk weergegeven.

Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website. Met deze gegevens kunnen we analyseren op welke punten de website kan worden aangepast voor een nog betere gebruikerservaring. Dit gebeurt door middel van een cookie van Google Analytics. Gegevens die daarbij worden gegenereerd zijn geanonimiseerd en dus niet herleidbaar tot een persoon.

Voorbeelden van het gebruiken van de gegevens die we halen via deze cookie zijn het kunnen inzien hoeveel bezoekers de website genereert, welke webpagina’s (veel) worden bezocht en waar de bezoekers globaal gezien vandaan komen.

De algemene bezoekersgegevens worden gebruikt om u de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren.

Klanten van Dave Graus Bouwbedrijf & Timmerwerken

Wanneer u klant bent, slaan wij uw gegevens op in ons boekhoudprogramma. We gebruiken uw gegevens alleen voor financiële, administratie en CRM doeleinden.

Gebruik van gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij geven de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen) of nadat we door u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.

Beveiliging

Om te voorkomen dat uw gegevens door onbevoegden wordt onderschept, hebben we versleuteling ingeschakeld op al onze online platformen. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer beschermd, zodat buitenstaanders geen toegang krijgen tot deze gegevens.

Uiteraard houden we ons continu bezig met het up-to-date houden van onze beveiligingstechnieken en zorgen we voor een continu adequaat niveau van de beveiliging voor zover dit mogelijk is.

De website wordt gehost op een externe server. De beheerder van deze servers heeft ook een privacy-statement. Op verzoek sturen we u dit privacy-statement graag toe.

Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens van de bezoekers van de website worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Minimaal één keer per jaar schonen wij deze gegens op.

Uw gegevens in ons boekhoudsysteem worden minimaal 5 jaar bewaard. Dit is een wettelijk vereiste vanuit de Belastingdienst.

Voor overige vragen over bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan de pagina.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen voor het inzien van uw persoonsgegevens, evenals het corrigeren en verwijderen van deze gegevens. Dit recht heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel AVG genoemd).

Door een mail te sturen, kunt u dit verzoek doen. Om te voorkomen dat een onbevoegd persoon dit verzoek doet met betrekking tot uw gegevens, vragen wij u om het IP-adres en een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen waarbij uw BSN-nummer onzichtbaar is gemaakt.

Wanneer u Dave Graus Bouwbedrijf & Timmerwerken verzoekt om uw gegevens te verwijderen, die zijn opgeslagen voor financiële administratie doeleinden, zullen we eerst nagaan of dit niet in strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens de belastingdienst of andere overheidsinstanties. Wij zullen u informeren wanneer we de gegevens niet mogen verwijderen.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn vanwege veranderende eisen in de wetgeving of wanneer wij wijzingen doorvoeren binnen onze bedrijfsvoering. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via onze nieuwsbrief en op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan:
info@davegraus.nl

Per e-mail zijn we als volgt te bereiken: info@davegraus.nl
Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: +31 6 221 220 31

Dave Graus Bouwbedrijf & Timmerwerken
Slekkerstraat 32
6102 VL Echt
+31 6 221 220 31
info@davegraus.nl

Voor iedere bouw- en timmerklus in en om het huis